گلخانه یک سیستم با اجزاء مختلف میباشد و هنگامی که تمامی این اجزاء درست انتخاب شده باشند و طراحی و

محاسبات آنها مهندسی و علمی باشد میتوانیم انتظار داشته باشیم که گلخانه کارار و مناسب کشت را در اختیار داریم .

هر چند بدون داشتن مدیریت صحیح بهترین گلخانه ها نیز ضرر ده میگردند .

khadamat

مسائلی که میبایست قبل از احداث گلخانه به آنها توجه نمود عبارتند از :

  • انتخاب محصول تولیدی .
  • انتخاب زمین مناسب برای محصول .
  • انتخاب سازه مناسب با توجه به شرایط اقلیم منطقه .
  • جانمایی سازه به جهت ماکزیمم بهر برداری در گلخانه .
  • در نظر گرفتن گردش کار و پروسه تولید .
  • محاسبه سیستمهای سرمایشی ، گرمایشی ، آبیاری و .....
  • محاسبه میزان برق ، آب و گاز مصرفی
  • محاسبه حجم مخازن ذخیره آب .
  • محاسبه تاسیسات جانبی از قبیل سالنهای بسته بندی ، سورتینگ ، انبار ، سردخانه ، فضای سالن مرکزی و ماشین آلات مورد نیاز برای هر قسمت .
  • برآورد قیمت از هزینه تمام شده طرح با امکانات محاسبه شده .

جهت آشنایی با نحوه محاسبه حجم تاسیسات سرمایشی و گرمایشی گلخانه ، مقالاتی در سایت شرکت مرصوص کام ارائه شده است .

شرکت صنایع گلخانه ای مرصوص تمامی موارد فوق را در قالب قرار داد طراحی سایت انجام داده تا سرمایه گذار قبل از شروع طرح دید روشنی از حجم کار و سرمایه گذاری آن داشته باشد . 50 درصد هزینه طراحی سایت پس از عقد قرار داد ساخت و تامین تجهیزات گلخانه به سرمایه گذار عودت داده میشود .