گلخانه های تجاری

هدف از احداث گلخانه های تجاری تولید، نگهداری و انطباق گیاه با شرایط جدید می باشد. یافتن موقعیت مناسب و نوع گلخانه در کاستن هزینه های تولید و انرژی  و در نهایت تولید اقتصادی نقش مهمی دارد.

بسته به نوع گیاه، متراژ زیر کشت، منطقه جغرافیایی و فصول کشت می توان گلخانه های تجاری را انتخاب نمود. گلخانه های تجاری شرکت مرصوص کام در چهار گروه عمده تقسیم بندی می شود :

 

1- گلخانه تونل : استفاده در مساحت های کوچک - گلخانه های با تاسیسات پایین - سالن های تولید قارچ و نشاء - گیاهان فصلی - انبار - ...

2- گلخانه بهم پیوسته : مناسب جهت تولید در مساحت های بزرگ - تولید در فصول مختلف - ...

3- گلخانه با پوشش شیشه ای : گلخانه ای برای تولید گیاهان با نیاز نوری بالا و نیز مناسب جهت اقلیم های نامناسب جوی - ...

4- گلخانه با پوشش پلی کربنات : گلخانه مناطق سردسیر - آموزشی و تحقیقاتی - ...

استفاده از پوشش پلی کربنات در گلخانه های تونل و بهم پیوسته امکان پذیر است که در بخش مربوط به آن شرح داده شده است

 

کلیه حقوق این سایت محفوظ است ©