محصولات

دانلود کاتالوگ سازه های گلخانه

گلخانه شیشه ای

گلخانه با پوشش شیشه مناسب برای فروشگاه ، نمایشگاه و مناطقی که شدت نور پایین است.

سیستم فن و پد

سیستم سرمایش تبخیری با پد سلولزی کاراترین روش برای خنک کردن سالنهای مرغداری ، گلخانه ، تهویه مطبوع و کارخانجات صنعتی در مناطق گرم و خشک میباشد . در این روش هوای گرم و خشک با عبور از پد سلولزی مرطوب میشود .